5. февруари, понеделник, е неучебен ден

Categories:блог
Мария Петрова

Уважаеми ученици и родители,

Напомняме Ви, че 5. февруари, понеделник, е неучебен ден – междусрочна ваканция.

Учебните занятия продължават на 6. февруари, вторник, по ново седмично разписание за втори учебен срок, което е качено в Школо.

При въпроси се обръщайте към класен ръководител.

Очакваме всички ученици с ежедневната ученическа униформа, мотивирани за добри постижения през новия учебен срок.

Бъдете здрави!