„Заедно в изкуствата и в спорта“…

Categories:блог
Мария Петрова

Учениците от клуб „Футбол“ с ръководител Мартин Пейков и клуб „Волейбол“ с ръководител Павел Трифонов, бяха наградени за участието си в представителни изяви по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, проведени през м. декември 2023 г. На церемонията в СК „Ялта“, отборите ни бяха зарадвани със спортни раници. Пожелаваме им воля и амбиция за нови постижения!