6 декември – патронен празник на ПГО „Недка Иван Лазарова“

Categories:блог
Мария Петрова

В навечерието на Патронния празник на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, интересна изложба във фоайето на училището привлича вниманието на учениците. Дипломни проекти на облекла са съхранени повече от 30 години. Гордеем се, че днес много от тези бивши възпитаници са успели собственици на предприятия в шевната индустрия. С това своеобразно намигване към миналото, стимулираме учениците да съхраняват традициите и да бъдат всеотдайни в избраната професия.