Пореден успешен проект в ПГО „Недка Иван Лазарова“

Categories:блог
Мария Петрова

Приключи проектът, обединяващ дейността на Художествена галерия Русе и на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, в който ученици твориха свои модели сред произведенията на изкуството. Екип на БНТ присъства на последната среща и в репортажа им ще чуем както мнението на преподавател, така и това на децата. Училищното настоятелство „Недка Иван Лазарова“, осъществило проекта, финансиран по Програма „Култура“ на Община Русе, благодари на участниците и на всички, които помогнаха той да се реализира.