1 декември – Световeн ден за борба срещу СПИН

Categories:блог
Мария Петрова

Световният ден за борба срещу СПИН – 1 декември, отбелязахме със символичната червена панделка, знак на съпричастност към глобалния проблем. Ученици от 8 „б“, 9 „а“ и 9 „б“ класове изготвиха тематични табла под ръководството на Милена Тодорова – учител по биология и здравно образование, и Маринка Милушева – учител по химия и опазване на околната среда. Вече 30 години епидемията е мащабен здравен, социален и икономически проблем. Всеки ден близо 7 100 души се инфектират с вируса на имунната недостатъчност. Световният ден се отбелязва ежегодно и е посветен на повишаване на информираността за СПИН – пандемията.