Посещение във фирма „Стела – Русе“ ООД

Categories:блог
Мария Петрова

Учителите по професионална подготовка в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе посетиха „Стела – Русе“ ООД. Фирмата, специализирана в производство на детско – юношески облекла, подкрепя новата ни специалност „Художествена тъкан“. Педагогическите специалисти „свериха“ часовника си с прилаганите в бизнеса технологии – машини за ситопечат и принтер за текстилен печат.