Международният ден на толерантността

Categories:блог
Мария Петрова

Международният ден на толерантността, 16 ноември отбелязваме цветно, с уважение и приемане на богатото разнообразие от култури. Толерантността е символ на хармонията в многообразието. Добродетел, която ни помага всеки със своята индивидуалност да мисли и общува свободно, да проявява стремеж към творчество и самоизява.