1 ноември – ден на Народните будители

Categories:блог
Мария Петрова

„Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!“

Васил Друмев

На 1-ви ноември България се прекланя пред великите дела на народните ни будители – творци, просветители и пазители на родната духовна и културна традиция. За първи път празникът е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1921 до 1945 г. е общонационален празник. Традицията се възобновява след прекъсване на 28 октомври 1992 г.

Уважаеми колеги учители,

Продължавайте от сърце и с вдъхновение да съхранявате и развивате родолюбивия дух със силата на знанието, мъдростта и словото! Не преставайте да будите съзнанието за нашата история в младото поколение, което е призвано да претвори и развие традициите в динамичното съвремие. Обогатявайте и опазвайте българската духовност и стремежа за нови откривателства в образованието, науката и културата!

Честит празник!