Международен ден на учителя

Categories:блог
Мария Петрова

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,
Бъдете дейни духовни будители, подкрепа на младото поколение!
Продължавайте щедро, с вдъхновение и любов да насърчавате учениците
си в любознателност, отговорност и усърдие, за да станат достойни
личности на България и Европа!

По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се
чества на 5 октомври и днес се отбелязва в над 100 държави. В този ден
международната общественост изразява своето уважение към учителите и
техния всеотдаен труд.

Професията „учител“ е достойна, за хора призвани да градят бъдещето на
всяка нация. На този ден трябва да си спомним за всички добри учители в
живота ни и да им благодарим за знанията, мотивирането и споделения
опит.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

От Ръководството