138 години от Съединението на България!

Categories:блог
Мария Петрова

На 6 септември 1885 г. българският народ извършва едно от най-значимите
събития в историята си – обединява Княжество България и Източна
Румелия. Предисторията на това събитие започва от 1878 г., когато
Берлинският договор разпокъсва българските земи и създава препятствия
пред тяхното икономическо и политическо развитие.

На тази бележита дата през 1885 г. Източна Румелия отхвърля
върховенството на султана и обявява, че се присъединява към Княжество
България. Два дни по-късно княз Александър Първи Батенберг с манифест
утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван
като княз на Северна и Южна България. На това събитие България дължи и
девиза, изписан над входа на Народното събрание: „Съединението прави
силата“.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!