Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Categories:блог
Мария Петрова

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

След проучване  интересите на учениците в  Професионална гимназия по
облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, ще бъдат сформирани четири
групи за реализиране на занимания по Национална програма на МОН
„Заедно в изкуствата и спорта“ – модул 1 „Изкуства“ и модул 2 „Спорт“.
Двете групи ще бъдат в сферата на колективен спорт – „Волейбол“ и
„Футбол“, а другите две  с насока Изкуство „Танцово изкуство“ в
категория „Характерни танци“ и в приложни изкуства „Арт-ателие“.