Национално външно оценяване за Х клас

Categories:блог
Мария Петрова

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че на 13 юни 2023 г., вторник, се провежда Национално
външно оценяване за Х клас по Български език и литература, а на 16 юни
2023 г., петък – Национално външно оценяване за Х клас по математика.
Дните са неучебни за учениците от VIII, IХ и XI клас.
На нашите десетокласници пожелаваме успешно представяне на изпитите.
Вярваме във Вашата отговорност и знания!

От ръководство