Ученици помагат на ученици

Categories:блог
Мария Петрова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ –
Русе с помощта на учители по професионална подготовка, изработиха
безвъзмездно цветни костюми за мажоретния състав на ОУ „Любен
Каравелов“.
Вярваме, че доброто сътрудничество между двете образователни
институции ще продължи пълноценно и в бъдеще!