Награда от Кмета на Община Русе по повод 24 май

Categories:блог
Мария Петрова

Веселина Милчева от 11 „б“ клас, специалност „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“ е наградената ни
възпитаничка от Кмета на Община Русе по повод 24 май. Ученичката е
отличена с плакет и почетна грамота за значителен принос и активна
дейност за издигане авторитета на русенското образование.
Веселина е с отлични учебни резултати, амбициозна и инициативна.
Представител е на Младежки парламент – Русе. Пожелаваме й да бъде все
така отговорна, любознателна и мотивираща своите съученици в избраната
професия!