Kонкурс по превенция на наркоманиите

Categories:блог
Мария Петрова

Ученичката Айбенис Рамиева от 9 „б“ клас в Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечели трето място
със стихотворение на тема „Човекът – свободен и независим“ в конкурс по
превенция на наркоманиите.
В инициативата на Община Благоевград и Общински съвет по
наркотични вещества се включиха 630 ученици от цялата страна с около
общо 900 творби. Участниците от професионалната гимназия бяха
отличени с грамота за тематичните си рисунки, изработени в клуб
„Екология и опазване на околната среда“ с ръководител Милена Тодорова
– учител по биология и здравно образование. С подкрепата на Веселина
Стефанова – учител по български език и литература, Айбенис Рамиева
получи за стихотворението си награда книга – пътеводител с 52 маршрута в
България с над 100 интересни забележителности.