150-годишен юбилей от полагането на основите на професионалното образование в България

Categories:блог
Мария Петрова

Топла среща на няколко поколения учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе! 150-годишният юбилей от полагането на основите на професионалното образование в България, бе отбелязан с официална церемония по откриване и освещаване на паметен знак пред Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“. За всеотдайния си труд пенсионирани учители по професионална подготовка получиха почетни плакети. „И всеки помни по един учител – из стръмното ръката му подал…“ Х. Харалампиев