9 май – Отбелязваме Деня на Европа

Categories:блог
Мария Петрова

Днес училищният звънец в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван
Лазарова“ звучи с мелодията на Европейския химн. Отбелязваме Деня на Европа, 9 май
– олицетворение на стремежа към единство, мир и просперитет в Общността.
През 1985 година ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание
в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Тази дата става символ
на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от
Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута (еврото).
Нека бъдем горди, че сме част от многообразието на Европа! С воля и авторитет да
съхраняваме европейските ценности!