Посещение на Центъра за обучение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Categories:блог
Мария Петрова

Ученици от осмите класове в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе посетиха Центъра за обучение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Изнесеният Час на класа бе полезен за учениците с важните указания за адекватни действия при пожари и отказване на първа помощ.