25 март – Благовещение Ден на търпението и благата дума.

Categories:блог
Мария Петрова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр.
Русе отбеляза с редица инициативи 25 март – Благовещение, обявен за Ден
на търпението и благата дума.
С топли послания за търпение, уважение и разбирателство,
учениците заявиха, че умението да изслушваме и да зачитаме мнението на
другите е мъдрост, а толерантостта е ценност. Училището е мястото,
където се изграждат основите на личностното развитие на младите хора.
Търпението е добродетел, кояти ни прави добри и сплотени.