145 години от Освобождението на Русе!

Categories:блог
Мария Петрова

145 години от Освобождението на Русе!

Съвременната история на „Градът на първите неща“ започва на 20 февруари 1878 г., когато руските войски на генерал Тотлебен влизат в града и слагат край на османското владичество. Като единствено официално име е установено успоредно на използваното Русчук българското име Русе.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ се включи в общоградските чествания с поднасяне на цветя от ученици на Паметника на свободата.

       Русе е роден град на редица български възрожденци, радетели на българския дух, революционери и участници в Освобождението. Наричан често в България „Малката Виена“, с великолепната си архитектура и богато историческо минало, Русе днес е с модерна, европейска визия.

Честит празник на Града на свободния дух!