Посещението на постановката „Балкански синдром“ по Станислав Стратиев

Categories:блог
Мария Петрова

Ученици Х-те класове в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се потопиха на 9. декември в магията на театралното изкуство. Посещението на постановката „Балкански синдром“ по Станислав Стратиев бе в рамките на изнесените уроци по модул „Културните институции като образователна среда“ към Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ за 2022 г. Творбата се изучава в XI клас. „Балкански синдром“ е спектакъл за последния етап на българския път към новия по-добър свят. Едно надсмиване над поредната драма на обикновения човек – вечната жертва на безкрайния социален експеримент.