Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, се включиха в Световния ден за борба с ХИВ и СПИН – 1 декември

Categories:блог
Мария Петрова

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, в Световния  ден за борба с ХИВ и СПИН – 1 декември, организираха кампания, презентираща полезни материали, свързани с борбата с болестта. Учениците от 8. и 9. класове се включиха активно в инициативата с изработване и раздаване на символични червени лентички, изготвяне на тематично информационно табло и картички с образователни послания, които поставиха във фоайето на училището. Учениците раздадоха и брошури с призиви за безопасно и отговорно здравно поведение.

Тази година Световният  ден е под надслов „Време за равенство!“ . Вече 30 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем. В същото време в последния доклад на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН се подчертава, че активната превенция и контрол преобръщат тази негативна тенденция.