Пробно стажуване в „Бадер България“ КД

Categories:блог
Мария Петрова

Учениците от 8 „г“ клас, специалност „Производство на облекло от текстил“ и 10 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална форма на обучение, преминаха първо и съответно трето пробно стажуване в „Бадер България“ КД. Практиката се проведе на 24 ноември 2022 г. в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Във фирмата, която е световен производителството на висококачествен кожен интериор за автомобили, учениците се запознаха с условията в реална работна среда и имаха възможност да работят на машини.

„Бадер България“ КД изцяло подкрепя професия „Оператор в производството на облекло“ – 8 „г“ клас. Въвеждането на учениците в спецификата на работата, с модерна техника и съвременни методи, мотивира младежите за бъдещо кариерно развитие.