Празник на книгата и четенето „Чети с мен“

Categories:блог
Мария Петрова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе  се присъединиха към традиционния празник на книгата и четенето „Чети с мен“, организиран от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и РУО – Русе на  19 ноември 2022г. Обединени от идеята за словото, децата се включиха в различни ателиета  – четене на любими текстове, художествени преводи, драматургични и лирически творби на чужд език и др. Събитието бе предизвикателство да се усети магията на хубавата книга, на словото – пазители на хуманизма и на личностната идентичност.