Ученици проведоха Час на класа в „Бадер България“

Categories:блог
Мария Петрова

Учениците от 8 „г“ клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Производство на облекло от текстил“, на 16 ноември 2022 г. проведоха Час на класа в „Бадер България“ КД. В компанията – световен лидер в производството на автомобилен интериор, учениците се запознаха с историята и дейността й, с възможностите за кариерно развитие.  Подаръците от фирмата към децата бяха символичен знак за партньорството с училището. Съвместните дейности са свързани с дуалната система на обучение и подкрепа от „Бадер България“ на специалността „Производство на облекло от текстил“, професия „Оператор в производството на облекло“. Прието е предизвикателството иновативното обучение в училищния STEM-център да бъде съчетано с практическа работа в реална среда.