Освещаване флага на първия Младежки гвардейски отряд.

Categories:блог
Мария Петрова

Знаменната група на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи на 15 ноември 2022 г. в тържествената церемония на пл. „Свобода“ по освещаване флага на първия сформиран в историята на Русе Младежки гвардейски отряд. За възпитаниците ни бе чест да присъстват на събитие, посветено на святото знаме – един от символите на българската държавност и традиции, дълг, достойнство и принадлежност.