Ден на отворените врати в Окръжен съд

Categories:блог
Мария Петрова

По повод Деня на отворените врати в Окръжен съд – Русе ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включиха в конкурс за есе на тема „Правосъдието през моите очи“. За ярко изразената си лична позиция по проблема за правосъдието Симона от 11 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – дуална форма на обучение и Магдалена, 10 „а“ клас, специалност“ Моден дизайн“, бяха отличени с грамоти.

Симона, 11 „б“ клас: „… Именно истината и справедливостта трябва да са в основата на житейския път на всеки един от нас. Ето защо, мисля, че основният смисъл на живота е да се стремим да бъдем добри и да следваме човешките ценности.“

Магдалена, 10 „а“ клас: „… Разумът е нещо култивирано и плод на вековното развитие на цивилизацията. Той несъмнено е движеща сила в действията на човека, но липсата на любов в човешката дейност обрича, ако не на тотален неуспех, то поне на много малък успех човешките начинания и отношения… Архимед е казал: „Дайте ми опорна точка и аз ще обърна Земята.“ Тази опорна точка в духовен план е именно любовта. Защото няма нищо по-силно от нея. Любовта винаги побеждава злото.“