127 години от отварянето на Първото извънстолично девическо професионално училище

Categories:блог
Мария Петрова

127 години от отварянето на вратите на Първото извънстолично девическо професионално училище – днес Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе!

Русенски общински вестникъ публикува на 28 октомври 1895 г. обявление на Женско благотворително дружество „Добродетел“, че открива в град Русе училище за кроене и шиене на горни дрехи. Стоянка Доганова – председателка на дружеството, в продължение на няколко години, живее с мечтата в Русе да има държавно професионално девическо училище, което да дава на младите момичета умения, които ще са им необходими като бъдещи домакини, съпруги и майки. Тя знае, че в чужбина отдавна съществуват такива училища, които дават на младата жена възможност за професионална реализация, изявявайки се като пълноценна личност в социалната сфера.

Настоятелството на дружеството дава обширно изложение на идеята си до новооткритото през 1895 година Министерство на търговията и земеделието. В него иска разрешение да отвори в Русе частно училище и за целта е осигурило необходимото помещение, учебен инвентар и учители по специални предмети.
Рождената дата на Женското професионално училище става 1 ноември 1895 година, когато тържествено е открита учебната година. Значима дата в историята на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе!

С благодарност за предоставените миналата година снимки от г-жа Толя Чорбаджиева, началник на отдел „Държавни архиви“ – Русе!