Културните институции като образователна среда – 28.10.2022 г.

Categories:блог
Мария Петрова

Стартираха дейностите на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе за учебната 2022/2023 г. по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН, модул „Културните институции като образователна среда“. На 28. октомври 2022 г., в Художествена галерия – Русе, бяха проведени уроци по рисуване с ученици от IX-те класове. Часовете са по-интересни и забавни, когато се провеждат в галерията, в дома на истинското изкуство. Деветокласниците разгледаха изложбените зали с мултимедийни експозиции, запознаха се с богатствата на фондовете на галерията и участваха в интерактивни занимания.