Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

Categories:блог
Мария Петрова

На 7 октомври 2022 г. в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе училищният кръг от състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. Темата тази година е:  „The Earth without ART is just “Eh” (Земята без изкуство е просто „Ех“). Участниците представиха устно своите разсъждения по предварително зададената философска тема, а след това проведоха и свободен разговор с членовете на оценяващото ги жури. Класиралите се на първо място ученици, които са от втора възрастова група (IX-XI клас), продължават в областния кръг на състезанието.

Успех, момичета и момчета!