Обучение на наставници в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Мария Петрова

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе от 3. до 7. октомври 2022 г. се провежда обучение на наставници за придобиване на организационни и психологически знания и умения при осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение). Курсът с представители на партньорски шивашки фирми е организиран във връзка с реализиране на Дейност 4. Обучение на наставници в педагогически и методически умения в рамките на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
Целта на учебната програма за наставници е придобиване и развитие на социални компетентности, съобразно особеностите на икономическия сектор; оценяване на обучението в реална работна среда чрез ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса.