Европейския ден на спорта в училище

Categories:блог
Мария Петрова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе отбеляза Европейския ден на спорта в училище на 30. Септември 2022 г. Инициативата събра заедно на открито ученици и учители. На спортната площадка на гимназията се проведоха надпревари по футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон.

Спортният празник в рамките на Европейската седмица на спорта, е свързан с тенденцията за здравословен и активен живот, осмисляне на свободното време, социално приобщаване чрез физическо възпитание. Идеята на организираните игри е подрастващите, включително децата със специални потребности, да бъдат стимулирани в интереса си към спорта, осъзнавайки значимостта му като ценност за развитието.