„Нови перспективи в приобщаващото образование“

Categories:блог
Мария Петрова

Екип от педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ участва на 20 и 21 септември 2022г. в кръгла маса, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. По темата „Нови перспективи в приобщаващото образование“ дискутираха учители, представители на МОН, РУО – Русе, РУ „Ангел Кънчев“, Национална асоциация на ресурсните учители, Община Русе и др.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе презентира на събитието училищните успехи, трудности и перспективи в приобщаващото образование като важна политика, насочена към личностното развитие на децата.