Ако мечтаете за успешна кариера в областта на модата, производството и търговия с облекло, най-добрата възможност да поставите нейното начало ви дава

Categories:блог
Мария Петрова

СПЕЦИАЛНОСТ

“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯ

 НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

П Р О Ф Е С И Я „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”

До 10 септември 2022 г. вкл. имате възможност да кандидатствате и да заемете своето място в посочената специалност.

Реализирайте се професионално в  творческа, динамична и иновативна среда!

Учениците  придобиват знания и умения:

  • да експериментират и изработват модели облекла в съзвучие с българските традиции и последните световни модни тенденции;
  • да боравят с различни стилове в изобразителното изкуство и модата при проектиране, конструиране и моделиране  на съвременни облекла;
  • да участват в творчески проекти на фирми-производители на облекло, да показват наученото в модни форуми и дефилета.

Завършилите специалността намират успешна реализация като конструктори-моделиери, проектанти, дизайнери, мениджъри на шивашки фирми, модни консултанти, преподаватели и получават:

трета степен на професионална квалификация;

– образование: средно

Срок на обучение – 5 години след VІІ клас

Форма на обучение – дуална, с изучаване на английски език

Всички ученици, които се обучават в дуална система на обучение получават стипендия.