Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк. Репликите вече са изложени в експозицията на Историческия музей в гр. Бяла.

По време на Руско-турската Освободителна война 1877—1878 г. Донският казашки № 4-ти полк е в 4-та кавалерийска дивизия и е част от Западния отряд на ген. Гурко. Участва в превземането на Етрополе, обсадата на Плевен и превземането на Пловдив.

Оригиналните униформи се съхраняват в Регионалния исторически музей – В. Търново. Със съдействието на инж. Диана Иванова, директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, 150 цифрови файла бяха пренесени от учителите-шивачи върху плат чрез специализирана система за модната индустрия. Репликите на двете униформи на корнет и казак са ушити с максимална точност и размер.

През 1904 г. оригиналните униформи са подарени от руското правителство за създаването на четири музея на местата, където руският император Александър II е живял по време на войната.