ПОКАНА

Categories:блог
Стефка Мънгова
Уважаема г-жо/г-не,       
От името на общоучилищния колектив на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе и лично от мое име най-учтиво Ви каним на официалното връчване на дипломите за средно образование на Випуск 2022 г.   За нас и възпитаниците ни ще бъде привилегия да присъствате на тържеството, което ще се състои на 22. юни 2022г. (сряда) от 15:00 ч. в зала „Добродетел“ на гимназията.            
С уважение!  
инж. Диана Иванова