Участие на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в семинар „Научна комуникация и иновативно обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти участваха на 20 юни в семинар „Научна комуникация и иновативно обучение“. Събитието, инициирано от Русенски университет“ Ангел Кънчев“ бе в рамките на Европейска нощ на учените.
Целта на мероприятието бе подобряване уменията за комуникиране чрез наука с ученици и млади хора, стимулиране на партньорствата между училища и научни организации.
Как да събудим любопитството на децата към науката, лидерството в дигиталната трансформация на училищата, гражданската наука в контекста на средното образование, бяха сред основните акценти на семинара.
В кръгла маса на тема „Интерактивни методи и техники и тяхното използване в обучението на ученици и привличане към СТЕМ“, екипът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе сподели добри практики за ролята на изградения към училището Център за креативни индустрии.