Кръгла маса „Заедно за един по-добър социално-екологичен свят без дискриминация“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе взе участие на 10 юни 2022 г. в Кръгла маса „Заедно за един по-добър социално-екологичен свят без дискриминация“. Инициативата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ бе организирана в рамките на VI-то иновативно младежко ЕКСПО и по случай 10-годишнината от създаването на професионално направление „Социални дейности“. Събитието бе открито от Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и Ректора на Русенски университет акад. Христо Белоев.
Основни акценти в кръглата маса бяха повишаване на връзката средно образование – висше училище, засилване на ролята и диалога със социалните партньори в сферата на образователните политики, насочени към адекватност и конкурентност на младото поколение на пазара на труда.