Национална програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“

Categories:блог
Стефка Мънгова

След проучване интересите на учениците в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, ще бъдат сформирани две групи за реализиране на занимания по Национална програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“ – модул 1 „Изкуства“ и модул 2 „Спорт“.
Едната група ще бъде в сферата на колективния спорт – „Волейбол“, а другата с насока „Танцово изкуство“ в категория Съвременни танци и улични стилове. Ръководители на групите ще бъдат служители на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе.