Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва от 8. до 10 юни в к.к. Боровец в Майсторски клас на тема: „Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“. Участници и лектори в инициативата на Държавната агенция за закрила на детето и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ бяха директори и педагогически специалисти от образователни институции в страната, представители на МОН, Центрове за творческо обучение и за подкрепа на приобщаващото образование, Фондация „Заедно в час“, ГД БОП и др.
Работните панели включваха дискусии по актуалните теми за „Образование 4.0“ и Алфа децата, опасностите за подрастващите в интернет, е-раница в образователната сфера, иновации и модели за дигитална трансформация и др.
Впечатляваща бе презентацията на инж. Диана Иванова, с която представи модела на дуалното обучение в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и иновативните подходи в Центъра за технологии в креативните индустрии, изграден по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“. Обучителното пространство с техника от ново поколение е в подкрепа на дуалната система – успешна практика за повишаване качеството на образованието, както и адаптивността на учениците към реалната работна среда във фирмите от шевната индустрия и услугите за личността.