Categories:блог
Стефка Мънгова

На 8 юни 2022 г. с Х-те класове на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе комплексно теоретико-практическо занятие на тема: „Земетресение, съпроводено от буря и дъжд с последици от повредени и наводнени сгради, пожар, химическо замърсяване, пострадали хора и материални ценности”.
Практическите действия протекоха под формата на състезателни игри. В училищния двор се симулираха отделни огнища на поражения – учебни центрове. Целите и задачите бяха демонстрация от страна на учениците на правилни действия за оцеляване в екстремална ситуация.
Обучението по Гражданска защита предостави възможност на учениците да преценят кои са необходимите действия при буря, пожар, наводнение и химическо замърсяване. По време на състезанието децата показаха познанията си как се използват индивидуалните средства за защита /противогази/ и противопожарни уреди /пожарогасители/.
Отборите на Х-те класове се справиха и с оказването на първа помощ на пострадали.
В състезанието, което бе наситено със спортен хъс и амбиция, I-во място зае Х „в“ клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“.