Проект „MARTE – Мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, изпитали неблагоприятни преживявания в детството“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе домакин на 30. май на информационна дискусия по проект „MARTE – Мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, изпитали неблагоприятни преживявания в детството“. Инициативата е на Сдружение „Център Динамика“ – Русе в партньорство с Областна администрация и Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Екипът на Сдружението представи постигнатите резултати и изготвените материали по проекта. Споделен бе опит при работа по случаи с деца и възрастни, преживели травма.
Педагогическите специалисти имаха възможност да се запознаят с нови протоколи и инструменти, които да им позволят да разпознаят детето като жертва и да се отнасят с него по уважителен и недискриминационен начин.
Сътрудничеството на професионалната гимназия с „Център Динамика“ е ефективно в насока повишаване подкрепата на деца от уязвими групи, с цел успешното им завършване на средно образование и последваща личностна и професионална реализация.