Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе домакин на дейности по проект ACTIVE на Русенска търговско-индустриална камара /РТИК/

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на 26 май 2022 г. бе домакин на дейности по проект ACTIVE на Русенска търговско-индустриална камара /РТИК/. Инициативите са насочени към младите хора от аутистичния спектър и цели тяхното успешно интегриране и преход от училищна към работна среда.
Като дългогодишен партньор на РТИК и образователна институция с опит в професионалното обучение на ученици със специални образователни потребности, модното училище презентира съвременното оборудване в новооткрития си Център за креативни индустрии. В рамките на международната визита на младежите и техните учители бе рализирано съвместно пилотно тестване на обучителните материали по проекта. Атрактивни бяха демонстрациите в STEM-центъра с висок клас шевни машини, компютърна и дигитална техника. Ентусиазмът и вдъхновението от избраната професия, учениците от професионалната гимназия засвидетелстваха с представянето на модно ревю с оригинални модели облекла на тема „Минало в бъдеще време“.