„Моята Натура 2000 и хищни птици“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от 9, 10, 11 и 12 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са наградени за участие в националната онлайн викторина „Моята Натура 2000 и хищни птици“. Инициативата е насочена към повишаване на информацията за екологичната мрежа „Натура 2000“ и нейните целеви видове.
В информационните дни за популяризиране на защитените зони от мрежата, учениците присъстваха на презентации на тема: „Натура 2000 – зоните в териториалния обхват на РИОСВ – Русе“ и „Как да помогнем на животно в беда“. Дискусията в сградата на РИОСВ бе още по-интересна, защото децата се полюбуваха на две щъркелчета, изхвърлени от гнездото си в село Пиргово, но вече в безопасност.