УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Във връзка с честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, всички ученици трябва да се явят с празнична униформа пред Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на 24 май 2022 г. /вторник/ в 9.30 ч.
Представителният блок на училището и знаменната група ще потеглят в 10.15 ч. към СУ „Христо Ботев“ – Русе за включване в първи лъч от 10.30 ч. в празничното шествие, организирано от Община Русе.
Надявам се на отговорно отношение към честването на светлия празник на просветата, за да представим гимназията подобаващо и открояващо се.
Напомням, че съгласно заповед на Министъра на образованието и науката 25 май 2022 г. /сряда/ е неучебен ден.
Учебни занятия продължават на 26 май, четвъртък, по действащото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок.
На всички ученици и учители пожелавам много успехи в сферата на познанието и воля за добри дела!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе