Съобщение

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уважаеми ученици,
Уведомявам ви, че на 18 и 20 май 2021 г., сряда и петък, в България се провеждат Държавни зрелостни изпити. Дните са неучебни за учениците от VIII до XI клас. На нашите зрелостници пожелаваме успешно представяне на матурите. Вярваме в знанията и упоритостта ви!
19 май, четвъртък, е неучебен, но присъствен ден за всички ученици. В няколко лъча извън училище ще се проведат изнесени уроци и арт ателиета в рамките на инициирания Ден за културни и образователни мероприятия. Присъствието на всички ученици е задължително. Сборен пунк – 10 ч. в училище. Информация за планираните събития на красиви и интересни места в града, ще получите от класните си ръководители. Надяваме се на вашите креативност, вдъхновение и отговорност.

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе