Благодарствено писмо от СД „Уникат моделс – Янков, Георгиева и СИЕ“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе получиха похвала от г-н Петър Янков – управител на СД „Уникат моделс – Янков, Георгиева и СИЕ“. Ръководният екип на фирмата, с която училището е в пълноценно партньорство, изказва в писмо благодарност за работата на Севинч Шакирова и Виктория Станева – ученички от XII „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“:

„По време на тяхното Обучение чрез работа (дуална система на обучение) те винаги изпълняваха поставените им задачи с много постоянство и усърдие, и демострираха висока квалификация и познаване на работния процес.

Със своите колеги изградиха добри взаимоотношения и се ползваха с високо мнение, което те напълно покриват с качествата и постиженията си.

През периода на съвместната ни работа момичетата се проявиха като скромни, умни, амбициозни и трудолюбиви ученици.

Убедени сме, че ще се справят чудесно с всичко, с което се захванат
и с удоволствие бих ги приел обратно в екипа си.“

Гордеем се с вас, момичета!