Участие в Общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението

Categories:блог
Стефка Мънгова

Отборът по БДП на Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ гр. Русе на 04 май 2022г. взе участие в Общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението, организиран от Община Русе. Надпреварата се проведе в два етапа, писмен тест и практически изпълнения с велосипед, на специално обособено трасе. Състезанията по БДП насърчават учащите към безопасно, отговорно, информирано и културно поведение по пътя.
Поздравления за доброто представяне и ангажираност на училищния отбор:
Моника Христова – 8 „в“ клас
Нирай Назми – 9 „а“ клас
Веселина Милчева – 10 „б“ клас
и Андрея Иванова Йорданова – 10 „в“ клас