Участие в Международна конференция „Произвеждаме мода в България“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва от 11 до 12 май в гр. София в международна конференция „Произвеждаме мода в България“, посветена на възможностите за развитие, износ, внедряване и финансиране на иновации в сектора на текстила, облеклото и кожите. Форумът е организиран от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Освен полезна информация за бранша, с който професионалната гимназия е в активно сътрудничество, събитието представя редица добри практики на български и чуждестранни компании, свързани с иновации и конкурентоспособност, кръгова и зелена икономика. Актуални теми, които вече са широко застъпени в креативните модели на обучение в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе по професии в сферата на STEM-технологиите.