Пролетна академия на директорите „Продължаваме заедно“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва от 8 до 10 май в гр. Поморие в Пролетна академия на директорите и заместник-директорите. В ежегодната инициатива на Съюза на работадателите в системата на народната просвета в България, повече от 370 ръководители на образователни институции дискутират предизвикателствата в управлението на училища, детски градини, центрове за подкрепа. В работните срещи с министъра и заместник-министъра на образованието, и с водещи експерти, се споделя опит за иновациите в образованието, дигитализацията в училищата, партнирането с бизнеса и местната власт и др.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО!